Lees de begeleidende brief aan het Comité van ministers, aan de ministers van Onderwijs en Cultuur van Nederland en Vlaanderen.

31 mei 2010

Master Literair Vertalen in oprichting

Op 10 juni 2010 vindt in Utrecht de feestelijke startbijeenkomst plaats van de nieuw op te richten Master Literair Vertalen. Tijdens de bijeenkomst zullen personen uit het literaire veld, de vertaalwereld en het hoger onderwijs spreken over het hoe en waarom van deze nieuwe, academische vertaalopleiding die als alles goed verloopt in 2012 van start gaat. Anneke Brassinga houdt de feestrede. Lees verder...

5 augustus 2009

Een jaar later: een tussenbalans

Hoewel wij ons ervoor hoeden de dag te prijzen voor het avond is, heeft het Pleidooi van het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, de Nederlandse Taalunie en het Expertisecentrum Literair Vertalen in het tussenliggende jaar een aantal resultaten opgeleverd die vertrouwen geven voor de toekomst. Lees verder...

19 mei 2009

Inrichting master literair vertalen ondersteund door Comité van Ministers

In maart berichtte de Taalunie dat het Comité van Ministers van de Taalunie een onderzoek naar de haalbaarheid van een masterprogramma literair vertalen ondersteunt. Het samenwerkingsverband van decanen van Nederlandse Letterenfaculteiten heeft er nu mee ingestemd dat deze master literair vertalen in eerste instantie in Utrecht wordt opgericht met steun van andere universiteiten. Dit houdt in dat er nu concreet aan het werk kan worden gegaan met het opzetten van deze masteropleiding.

Als het onderzoek naar de haalbaarheid is afgerond wil het Comité van Ministers tot 100.000 per jaar bijdragen voor een opstartfase van drie jaar.

17 mei 2008

Grote Vertaaldag & Vlaamse Vertaaldag

Op zaterdag 17 mei 2008 werd het pleidooi op de Grote Vertaaldag in het Trippenhuis in Amsterdam overhandigd aan minister Plasterk van OCW, en op woensdag 14 mei 2008 op de Vlaamse Vertaaldag aan de Vlaamse ministers Anciaux en Vandenbroucke.