Lees de begeleidende brief aan het Comité van ministers, aan de ministers van Onderwijs en Cultuur van Nederland en Vlaanderen.

31 mei 2010

Master Literair Vertalen in oprichting

Op 10 juni 2010 vindt in Utrecht de feestelijke startbijeenkomst plaats van de nieuw op te richten Master Literair Vertalen. Tijdens de bijeenkomst zullen personen uit het literaire veld, de vertaalwereld en het hoger onderwijs spreken over het hoe en waarom van deze nieuwe, academische vertaalopleiding die als alles goed verloopt in 2012 van start gaat. Anneke Brassinga houdt de feestrede.

Aanleiding

In 2008 overhandigden de Nederlandse Taalunie, het Expertisecentrum Literair Vertalen, Het Fonds voor de Letteren, het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds het door hun geïnitieerde pleidooi Overigens schitterend vertaald. Voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur aan de ministers Plasterk, Anciaux en Vandenbroucke. Met dit Vertaalpleidooi werd gevraagd om een academische opleiding voor literair vertalen. Op deze vraag kwam een antwoord: het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie geeft voor drie jaar (2009-2012) € 100.000 per jaar voor het ontwerpen, ontwikkelen en starten van een transnationaal masterprogramma literair vertalen. Vervolgens is vastgesteld dat de Universiteit Utrecht en Associatie KU Leuven, met daarin de KU Leuven en Lessius/Antwerpen, als ‘kwartiermakers’ zullen fungeren.

Twee fasen

Voor de Master Literair Vertalen i.o. is intussen de eerste fase ingezet. In de periode 2009-2012 wordt er begonnen met een aanlooptraject waarna de eigenlijke geaccrediteerde Master in september 2012 van start moet gaan.

Op 10 juni 2010 wordt het aanloopprogramma officieel gestart. De huidige vertaalprogramma’s aan Lessius Antwerpen en de Universiteit Utrecht en de masterprogramma’s taal- en letterkunde en westerse literatuur aan de KU Leuven worden uitgebreid met optionele keuzevakken op het gebied van literair vertalen. Deze keuzevakken zullen in 2010/2011 bestaan uit een lezingenreeks en twee intensieve blokcursussen. De studenten krijgen hiervoor extra studiepunten bovenop de punten van het masterprogramma dat ze al volgen.

Praktische informatie

Het evenement vindt plaats op donderdag 10 juni 2010, van 16.00 - 19.00 uur. Locatie: De Leeuwenbergh, Servaasbolwerk 1a, Utrecht. Ontvangst met koffie en thee vanaf 16.00 uur; sprekers vanaf 16.30 uur; borrel na afloop.

Literair vertalers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt zich tot uiterlijk 3 juni a.s. aanmelden via MasterLV@uu.nl.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met: + 31 (0) 30 253 6026 of stuur een mail naar MasterLV@uu.nl.